Despre noi

SIGNUM INSOLVENCY SPRL este organizată ca societate profesională de insolvenţă specializată în problematica insolvenţei pe piaţa de profil din România, membră a Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România (U.N.P.I.R.) incepand cu anul 2014, fiind înscrisă în Registrul Formelor de Organizare sub nr. 0772.

Activitatea societății este agreată de Agenția Națională de Administrare Fiscală la nivel național prin Decizia nr. 1/03.05.2017 și este recunoscută de cele mai importante instituții bancare din Romania.

Cu o vechime de peste 15 ani in activitatea de practician in insolventa si cu o implicare in peste 200 de dosare de insolventa, reorganizari si lichidari, echipa noastră oferă servicii specifice calităţii de administrator / lichidator judiciar, administrator special, mandatar ad-hoc sau conciliator în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 sau ale Legii nr. 85/2014 în domeniile insolvenţei, falimentului sau reorganizării administrative a mediului de afaceri, dar si in proceduri de lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 si OG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.

Experienţa dobandită în cadrul procedurilor în care am fost desemnați în calitate de administratori sau lichidatori judiciari a permis confruntarea cu numeroase situaţii, echipa noastră rezolvând de la delicate situaţii legate de plăţi, producţie sau conflicte cu angajaţii până la dezvoltarea strategiilor economice necesare menţinerii şi reabilitarii firmelor aflate în administrare, dovedind de fiecare dată că poate face faţă cu succes oricărei situaţii, oricât de particulare, generate de procedura insolvenţei.

Membrii echipei noastre au experiența necesară identificării celor mai bune soluții pentru multitudinea de situații care apar în derularea procedurilor de insolvență sau lichidare. Strategia societăţii si metoda de lucru a echipei se bazează pe urmatoarele deziderate:

 • indeplinirea cu eficientă și profesionalism a mandatului incredinţat societăţii in cadrul procedurilor administrative sau judiciare;
 • colaborarea cu creditorii - persoane fizice/juridice, instituţii de drept public/privat – implicaţi în procedura de insolvenţă;
 • identificarea celor mai eficiente, rapide și economice soluţii pentru realizarea procedurii;
 • respectarea cu maximă rigoare a atribuţiilor stabilite de judecatorul sindic si a dispoziţiilor Legii insolventei, precum si a altor acte normative incidente procedurii de insolvenţă si specificului activitătii societăţii aflate în procedură;
 • preocuparea permanentă pentru formarea profesională a membrilor echipei noastre si dobândirea unui nivel ridicat de calificare profesională armonizat cu standardele internationale in materie.

În ceea ce privește echipa noastră, menționăm că societatea este reprezentată de specialiști cu experienţă îndelungată în profesiile pe care le exercită precum şi în cea de practician în insolvenţă. Organizatoric, compania este structurată pe trei departamente (juridic, economic, administrativ & marketing) cu proceduri implementate în gestionarea unei proceduri de insolvenţă, in cadrul acestora un rol extrem de important avându-l și colaboratorii externi.

Coordonarea proiectelor se face de către managerii de caz din a căror echipă fac parte reprezentanţi ai departamentelor societăţii conform procedurilor implementate.

În ceea ce privește colaboratorii noștri externi, menționăm că societatea noastră colaborează cu o serie de experți contabili (membrii C.E.C.C.A.R. si A.C.C.A.), experți tehnici, experți evaluatori și diverși specialiști, în vederea asigurării unei calități optime întregului ansamblu de activități prestate. În acest sens, societatea noastră se bucură de colaborarea a peste 20 de avocați din toată țara, societăți de expertiză contabilă și consultanță în afaceri și management, precum și alte societati de pe piața serviciilor de profil.

Angajamentul şi valorile noastre

Valorile noastre sunt fundaţia identităţii Signum Insolvency SPRL. Ne definesc ca organizaţie şi fiecare acţiune în parte. Valorile noastre ne ajută să lucrăm împreună pentru rezultate care ne împlinesc.
 • Integritate şi autonomie profesională;
 • Respectarea legilor, corectitudine şi respect faţă de toti cei cu care şi pentru care lucram;
 • Organizarea, eficacitatea şi perseverenţa în activitatea desfăşurată;
 • Independenţă şi imparţialitate faţă de participanţii la procedura insolvenţei;
 • Confidenţialitate;
 • Flexibilitate în modalitatea de lucru;

Echipa noastra


Echipa Signum Insolvency reunește consultanți cu studii de specialitate şi manageri de proiecte cu o vastă experiență în domeniu. Cheia succesului nostru este comunicarea continuă între consultanții noștri şi clienți.

Mihai Kimm

Mihai este de profesie jurist, devenind în anul 2006 practician în insolvenţă, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. In anul 2012, Mihai a absolvit cursul de formare a mediatorilor autorizaţi.

Mihai are o experienţă în activitatea juridică de circa 20 ani şi o experienţă însemnată în materia procedurilor de insolvenţă, fiind implicat în derularea unor proceduri de insolvenţă importante în cadrul Signum Insolvency şi în activităţi de reprezentare în cadrul litigiilor specifice procedurii insolvenţei.

Are specializare în domeniul disponibilizărilor colective, este absolvent al cursului “Servicii preconcediere colectivă” pentru persoane disponibilizate colectiv organizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii şi U.S.D.O.L.

Stefan-Traian Refca

Ştefan este de profesie jurist, cu o experiență de peste 15 ani în domeniul juridic, acumulată din activitatea depusă în cauze de drept comercial, drept civil, litigii de muncă.

In anul 2011 a dobândit calitatea de practician în insolvenţă şi mediator autorizat. Este membru al asociației profesionale Colegiul Mediatorilor. Din anul 2006 este membru fondator al Asociației Montane Daos – asociație pentru protejarea mediului şi educarea tinerilor prin activități montane.

In calitate de practician în insolvență, Ştefan a condus o serie de proiecte de insolventă cu un grad de complexitate ridicat care au implicat printre altele anchete interne privind tranzacții având ca scop diminuarea patrimoniului societății în insolvență în detrimentul creditorilor, valorificări a unor active în tot sau parțiale în cadrul unor tranzacții cu valoare semnificativă, analiza diagnostic şi identificarea cauzelor care au generat starea de insolvență a societăților.

Ionut Colceru

De profesie jurist, Ionuţ a devenit în anul 2010 practician în insolvenţă, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. Din anul 2011, Ionuţ a devenit şi mediator autorizat.

Ionuţ are o experienţă de peste 15 ani în consultanţă juridică, inclusiv proiecte de restructurare şi insolvenţă. Aduce cu el un cumul de cunoştinţe vaste acumulate de-a lungul timpului în diverse industrii precum construcţii, real-estate, turism, servicii financiare.

Experienţa acumulată pe segmentul recuperare creanţe s-a dovedit deosebit de importantă în reorganizarea activităţii societăţilor în insolvenţă gestionate şi a optimizării rezultatelor procedurale.