Vanzari Imobile

PRINT PROMOTION S.R.L - Teren intravilan arabil - Fundulea - Calarasi - VÂNDUT

Data licitatie: 29 Sep 2021 / Judet: Călărași
Signum Insolvency SPRL, lichidator judiciar al PRINT PROMOTION S.R.L.– in faliment, anunta vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan arabil, in suprafata de 1.000 mp, situat in oras Fundulea, Jud. Calarasi, tarlaua 44/2, parcela 3, nr. cadastral 1171, CF nr. 21544 a localitatii Fundulea, la pretul de 3.300 Euro, fara TVA. Licitatiile publice deschise cu strigare se vor organiza incepand cu data de 17.05.2023, ora 13,00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar. In situatia in care bunurile nu vor fi adjudecate la termenul de licitatie stabilit, licitatiile se vor relua saptamanal, in ziua de miercuri, ora 1300. Documentele necesare participarii la licitatie se depun cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora licitatiei. Caietul de sarcini poate fi achizitionat, de la sediul lichidatorului judiciar in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-17,00 si reprezinta o conditie obligatorie pentru participarea la licitatie. Informatiile suplimentare la numarul de telefon 0770445795 sau la e-mail: office@signuminsolvency.ro.
Download

MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL - Constructie nefinalizata – bloc de apartamente Ds+P+2E+M, edificata partial, situata in Mun. Bucuresti, str. Doliei, nr. 9-13, sector 3

Data licitatie: 07 Mar 2022 / Judet: București
SIGNUM INSOLVENCY SPRL, lichidator judiciar al MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL – in faliment, in dosarul nr. 8725/3/2020, anunta scoaterea la vanzare, prin licitatie publica, a constructiei nefinalizata – bloc de apartamente Ds+P+2E+M, edificata partial, situata in Mun. Bucuresti, str. Doliei, nr. 9-13, sector 3, in suprafata construita la sol de 283,68 mp si suprafata construita desfasurata de 1360,58 mp, realizata in baza Certificatului de Urbanism nr.1442/14.06.2016, a documentatiei tehnice, a avizelor si a acordurilor favorabile si a Autorizatiei de Construire Nr.1814/16.11.2016 emise de Primaria Sectorului 3 Municipiul Bucuresti, din patrimoniul societatii MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL - in faliment la pretul de 326.583 Euro + TVA (reprezentand 90% din valoarea de evaluare). Terenul pe care se afla edificata constructia nu apartine societatii Magni Investment & Constructions SRL si nu face obiectul vanzarii prin licitatie. Licitatiile publice se vor organiza incepand cu data de 10.11.2023, ora 1500, la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Bld Unirii, nr. 31, bl. A1, sc.C, etaj 5, ap. 59, sector 3, Bucuresti. In situatia in care constructia nu va fi adjudecata la termenul de licitatie stabilit initial, licitatiile se vor relua saptamanal, in ziua de vineri, ora 1500. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire la vanzare pentru activul pentru care se liciteaza (platita in lei, la cursul BNR din data platii), care se achita, cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora stabilita pentru licitatie. Documentele necesare participarii la licitatie se depun cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora licitatiei. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0770.445.795 sau 0758037831 si la e-mail: office@signuminsolvency.ro.
Download

MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL - ½ din teren intravilan (520 mp) situat in Bucuresti, , str. Vantului, nr. 33A, sector 3

Data licitatie: 07 Mar 2022 / Judet: București
SIGNUM INSOLVENCY SPRL, lichidator judiciar al MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL – in faliment, in dosarul nr. 8725/3/2020, anunta scoaterea la vanzare, prin licitatie publica, a proprietatii imobiliare constand in cota de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan in suprafata de 520 mp (din masuratori 498 mp), detinut in cota indiviza, situat in Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Vantului, nr. 33A, inscris in Cartea funciara nr. 201708 (nr. CF vechi 68602) a Mun. Bucuresti, Sector 3, identificat cu nr. cadastral 201708 (nr. cadastral vechi 9665) si constructia (aflata la nivel de ruina) dobandita prin contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2970/27.10.2016 de BNP Leonte Alexandru, aflate in patrimoniul societatii MAGNI INVESTMENT & CONSTRUCTIONS SRL - in faliment la pretul de 98.500 Euro + TVA (reprezentand aprox. 70% din valoarea de evaluare). Licitatiile publice se vor organiza incepand cu data de 12.04.2024, ora 1200, la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Bld Unirii, nr. 31, bl. A1, sc.C, etaj 5, ap. 59, sector 3, Bucuresti. In situatia in care activul nu va fi adjudecat la termenul de licitatie stabilit initial, licitatiile se vor relua saptamanal, in ziua de vineri, ora 1200. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire la vanzare pentru activul pentru care se liciteaza (platita in lei, la cursul BNR din data platii), care se achita, cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora stabilita pentru licitatie. Documentele necesare participarii la licitatie se depun cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora licitatiei. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0770.445.795 sau 0758037831 si la e-mail: office@signuminsolvency.ro.
Download

SANDY BELLE COM S.R.L. - Apartament în vilă Vatra Luminoasă - Vândut

Data licitatie: 05 Dec 2022 / Judet: București
Signum Insolvency SPRL, administrator judiciar al SANDY BELLE COM SRL – în reorganizare, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 28.06.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul nr. 20320/3/2018, anunță vânzarea prin licitație publică, conform aprobării Adunării creditorilor din data de 10.11.2022, a următorului imobil - compus din două camere și dependințe în suprafață utilă de 40,91 mp și pivniță în suprafață utilă de 15,31 mp și cota de teren în proprietate 61,21 mp - imobil situat în Municipiul București, Sector 2, Str. Dimitrie Marinescu, nr. 22, et. 1, ap. FN, identificat cu numărul cadastral 222397-C1-U1 (nr. cadastral vechi 9284/1;1) și întabulat în Cartea Funciara nr. 222397-C1-U1 (nr. CF vechi 40541) București Sector 2, la prețul de 95.000 Euro (TVA aplicabil conform reglementarilor legale în vigoare la data vânzării). Apartamentul ocupă tot etajul 1 al unui imobil P+1 (câte un apartament pe nivel). Apartamentul beneficiază de curte individuală, celălalt apartament din imobil are curte separată. Accesul către camera de la demisol (în suprafață de 15,31 mp) se face din curtea individuală. În curte poate fi amenajată o parcare pentru 1 – 2 autoturisme, iar în fața porții mai pot fi parcate alte 2 mașini. Strada este cu sens unic și trafic redus. Apartamentul este compartimentat astfel: Vestibul 3,06 mp, Cameră 15,61 mp, Cameră 11,93 mp, Bucătărie 5,02 mp, Baie 3,27 mp, WC serviciu 0,86 mp, Debara 1,16 mp, Pivniță 15,31 mp. În zonă regăsiți: Creșa Ciobănașului, 3 grădinițe, 2 școli generale (inclusiv Școala Generală nr. 49 - considerată cea mai bună din Sectorul 2), Arena Națională, Spitalul Monza, Mega Mall, bazin olimpic, sală fitness, 3 parcuri (Parcul Național, Parcul Ciurea, Parcul Ottoi Călin), supermarket, hipermarket, bănci, farmacii, toate mijloacele de transport: metrou Muncii/Iancului, tramvai 1, trolebuze, autobuze. Se pretează pentru birou reprezentativ de firmă sau locuință deopotrivă. Licitațiile publice se vor organiza începând cu data de 16.12.2022, ora 1200, la sediul administratorului judiciar din B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 26, etaj 5, ap. 23, sector 1, București. În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceeași locație în următoarele zile: 23.12.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 20.01.2023, 27.01.2023, 03.02.2023, 10.02.2023. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire la vânzare (plătită în lei, la cursul BNR valabil în data plății). Documentele necesare participării la licitație se depun cel mai târziu cu 24h înainte de data și ora licitației. Caietul de sarcini poate fi achizitionat, contra cost, de la sediul administratorului judiciar în zilele de luni-vineri, între orele 1000-1700 și reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitație. Prețul caietului de sarcini este de 1.000 lei + TVA, plătibil în contul unic de insolvență al debitoarei. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0770445795 sau la e-mail: office@signuminsolvency.ro .
Download

G.D.G. COMPROD S.R.L. - dosar nr. 31963/3/2018 - Vânzare teren

Data licitatie: 03 May 2023 / Judet: București
Signum Insolvency SPRL, lichidator judiciar al G.D.G. COMPROD SRL – in faliment, desemnat prin Sentinta Civila nr. 3969/07.10.2020 pronuntata in data de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 31963/3/2018, anunta vanzarea prin licitatie publica individuala, conform aprobării Aduării creditorilor din data de 24.02.2023, a urmatoarelor bunuri: 1) teren extravilan arabil, in suprafata de 10.000 mp, situat in com. Jilava, judetul Ilfov, tarla 37, parcela 131, avand numarul cadastral 1308, intabulat in Cartea Funciara nr. 52547 a localitatii Jilava, judetul Ilfov la pretul de 225.000,00 Euro (TVA aplicabil conform reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii), reprezentand 75% din pretul de piata estimat prin Raportul de evaluare intocmit in cauza; Licitatiile publice se vor organiza incepand cu data de 19.05.2023, ora 1200, la sediul profesional al lichidatorului judiciar din B-dul Nicolae Balcescu nr. 26, etaj 5, ap. 23, sector 1, Bucuresti. In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in aceasi locatie in urmatoarele zile: 26.05.2023, 02.06.2023, 09.06.2023, 16.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire la vanzare pentru fiecare bun pentru care se liciteaza (platita in lei, la cursul BNR valabil in data platii). Documentele necesare participarii la licitatie se depun cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora licitatiei. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar in zilele de luni-vineri, intre orele 1000-1700 si reprezinta o conditie obligatorie pentru participarea la licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0770445795 sau la e-mail: office@signuminsolvency.ro.
Download